سومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی


تماس با دبیرخانه

021-47624440

021-42694010

info@irsport2016.com

تهران - انتهای بزرگراه امام علی (ع)، بلوار ارتش، بلوار شهید مژدی (اوشان)، خیابان پیروز شفیعی، خیابان یاران، یاران سوم

حامیان رسانه ای بین المللیمحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
علوم ورزشی و تربیت بدنی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
ورزش، سبک زندگی و جامعه سالم علوم ورزشی و تربیت بدنی
مديريت ورزشيعلوم ورزشی و تربیت بدنی
فيزيولوژي ورزشي و تغذیهعلوم ورزشی و تربیت بدنی
بيومكانيك و فناوري ورزشيعلوم ورزشی و تربیت بدنی
آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحيعلوم ورزشی و تربیت بدنی
رفتار حركتي و روان شناسي ورزشيعلوم ورزشی و تربیت بدنی


ورود / ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
31 تیر 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
31 تیر 1395
آخرین مهلت ثبت نام
1 آذر 1395
آخرین مهلت ارسال مقاله
1 آذر 1395
تاریخ برگزاری
8 دی ماه 1395
حامیان رسانه ای


سامانه مدیریت همایش های انجمن هم اندیشان مبتکر ایران زمین